Ook jij kunt je welkom en vrij voelen in het leven

en de keuzes maken die jou dienen. Los van je verleden en van je ouders.

Relaties en contact zijn ingewikkeld

Als kind van ouders met psychische problemen of een verslaving heb je je niet veilig kunnen hechten. Je hebt geen gezond voorbeeld gehad hoe het eigenlijk werkt in relaties. Nu je volwassen bent, merk je nog steeds hoe moeilijk dat is. Je cijfert jezelf weg en past je aan aan de wensen en behoeften van de ander. De ander kan daardoor het gevoel hebben jou niet werkelijk te ontmoeten, of er juist misbruik van maken, waardoor je weer in dezelfde dynamiek komt die je zo goed kent. Ook meer oppervlakkige contacten zijn lastig; vaak voel je je ongemakkelijk. Je ontspannen in het contact is bijna onmogelijk voor je, omdat je altijd op de ander gericht bent. Wat is de volgende vraag of eis, welk appèl wordt er gedaan? Wat heeft de ander nodig? Is het veilig? Je staat voortdurend in de alertstand.

Het opvoeden van je kinderen moet je zelf uitvinden

Je bent heel gelukkig met jullie kinderen, maar het ouderschap is ook echt een zoektocht. Als kind van ouders met psychische problemen of een verslaving heb je hierin geen goed voorbeeld gekregen; je moeder leunde en steunde op jou in je jeugd. Nu nog steeds overigens. In jouw gezin waren de rollen omgedraaid. Zij was meer jouw kind dan dat jij echt kind mocht en kon zijn. Je vader was emoti0neel niet beschikbaar. Hij gaf vooral op een harde manier aan hoe het allemaal moest en hij had veel kritiek. Voor liefde of troost hoefde je niet bij hem aan te kloppen. Dus hoe doe je het nu met jullie eigen kinderen, als je het allemaal zelf moet uitzoeken?

Altijd op je hoede

In het contact met je ouders ben je altijd op je hoede. Dit ken je zo goed en al van zo jong dat je het je nauwelijks bewust bent. Ook in het contact met anderen weet je niet beter. Het is zo moeilijk om erop te vertrouwen dat de ander er echt voor jou is. Heeft de ander iets nodig? Sta je voldoende ter beschikking van de ander? Doe je het goed, of wordt je weer afgebrand? Komt er een uitval die je duidelijk maakt dat je het verkeerd hebt gedaan? Je hebt nauwelijks contact met wat je zelf nodig hebt. Als kind van ouder met een psychische problematiek of verslaving was daar geen ruimte voor. Nu je eenmaal volwassen bent, moet je die ruimte nog steeds bevechten.

Grotere kans op psychische problemen

Als kind van ouders met een psychische problematiek en/of verslaving heb je een grotere kans dat je zelf psychische problemen of een verslaving ontwikkelt. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie KOPP/KOV-kinderen een een stemmingsstoornis ontwikkelt en tweederde van de KOPP-kinderen heeft op de leeftijd van 35 jaar zelf een angststoornis of depressie ontwikkeld. Je hebt ook nogal wat meegemaakt als kind. Het vraagt echt iets van je om dat aan te kijken en een plek te geven.

Hoe zou het voor je zijn als je:

  • contact leert maken met wat jij voelt en nodig hebt?
  • de gebeurtenissen uit jouw jeugd met jouw ouders een plek hebt kunnen geven?
  • meer los komt van je ouders en je eigen weg gaat?
  • leert je grenzen en verlangens te voelen en aan te geven, waardoor je uit de overlevingsstand komt?
  • vertrouwen in jezelf hebt?
  • je kinderen grenzen durft te geven zonder bang te zijn dat je ze beschadigt? En erop kunt vertrouwen dat ze ook dan voelen hoeveel je van ze houdt?
  • oké bent met al je emoties, en ervaart dat je in vrijheid boos, bang, verdrietig of blij van jezelf mag zijn? En daar uiting aan kunt geven?
  • energie en plezier hebt in je leven?

Samen kijken we hoe alles in het nu samenhangt met jouw verleden. Dan ontstaat er rust. Door het vast te pakken en weer los te laten.

Resultaten als je het traject gevolgd hebt

Vormgeven aan je eigen leven

Je voelt je vrij om jouw eigen leven te leven en vorm te geven, los van het appèl dat jouw ouders op je doen. Er is een diep weten ontstaan dat jij je eigen pad mag volgen.

Je verleden een plek gegeven

Je hebt de gebeurtenissen uit jouw jeugd een plek kunnen geven, waardoor je meer vrijheid ervaart in het nu.

Grenzen aangeven en keuzes maken

Je durft en kunt je grenzen en verlangens aangeven op een manier die bij jou past. Door meer los te komen van de angst wat je omgeving vindt, maak je je eigen keuzes.

Testemonials

“Het heeft mij vooral opgeleverd dat ik een helder inzicht heb verkregen in hoe ik mij verhoud tot mijzelf, tot anderen maar ook tot de wereld in algemene zin. Ik heb inzicht gekregen in oude patronen die nog steeds hardnekkig bleken, maar vanuit een bepaalde mate van onderbewuste toch de regie over mijn leven konden voeren.

Iris weet een zeer goede sfeer te creëren waarbinnen kwetsbaarheid er mag zijn. Vanuit een sterk spiegelend vermogen weet Iris alle thema’s te benoemen die ik wellicht liever uit de weg ging.”

Beate, 41 jaar

“Mooi hoe Iris steeds weet aan te sluiten bij hetgeen zich voordoet. Mij de tijd gaf mijn stap te zetten en aanvoelde waar ik steun nodig had.”

Liesbeth

Iris is een warme, zachte therapeut. Invoelend en ik voelde me snel op mijn gemak en echt welkom bij haar. Alles mag er zijn, er is geen oordeel. Iris is heel zuiver en laat mensen heel.”

Marieke

Wil je je vrij voelen in je leven en je verleden een plek geven?

Laten we dan samen kijken hoe ik je hiermee kan helpen.

Veelgestelde vragen

Kan ik het traject volgen als ik zelf een psychische problematiek heb?

Op het moment dat je bijvoorbeeld een zware depressie hebt, psychotisch bent of een ernstige persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is het volgen van dit traject niet de beste optie. Als nazorg van een behandeling in een GGZ-instelling is het wel mogelijk om het traject te volgen, om gebeurtenissen uit jouw jeugd een plek te geven. We zullen samen bespreken of je dit dan aankunt en of je zelfdragend vermogen groot genoeg is om pijnlijke stukken aan te kijken.

Moeten mijn ouders een diagnose hebben om het traject te kunnen volgen?

Nee, dat is niet nodig. Het gaat erom wat het opgroeien in een gezin met een of twee ouders met een psychische problematiek voor jou en jouw ontwikkeling heeft betekend. 

Waarom is een familieopstelling zo'n effectieve methode?

Het eerste dat we in ons leven aantreffen, is het gezin waarin we worden geboren. Dit systeem is van grote invloed op hoe we ons als mens ontwikkelen; het leert je hoe je je verhoudt tot de wereld en tot een ander. Als volwassenen worden we onderdeel van nieuwe systemen, zoals werk, een vriendenkring, we stichten een eigen gezin. Veel van de problemen die we tegenkomen, gaan we aan zoals we dat ook in ons systeem van herkomst deden. In stressvolle situaties komen onze oude gedragingen weer aan de oppervlakte. Dit kan leiden tot pijnlijke situaties en vicieuze cirkels, waar we maar niet uit komen. Door deze onbewuste patronen zichtbaar de maken in een familieopstelling ontstaat er inzicht en rust. Vanuit die plek is het mogelijk om een nieuwe stap te maken, die je wellicht voorheen niet voor mogelijk hield.

Hoe werkt een individuele opstelling?

Als we je vraag helder hebben gekregen, vraag ik je om enkele matjes uit te kiezen voor jouw gezinsleden en die op de grond te leggen zoals voor jou klopt. We kijken samen naar hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Een mogelijkheid is dan dat ik op een matje ga staan van iemand uit jouw gezin, en je vertel wat ik op die plek ervaar. Ik wissel dan tussen de rol van representant en begeleider. Je kunt ook zelf op de verschillende matten gaan staan en kijken wat je daar ervaart.

Moeten allebei mijn ouders een psychische problematiek of verslaving hebben om het traject te volgen?

Nee, ook als een van je ouders een psychische problematiek heeft, kun je het traject volgen. Het gaat om wat opgroeien met een ouder die een psychische problematiek heeft met jou heeft gedaan.

Wat is een familieopstelling?
In een familieopstelling worden naar aanleiding van een persoonlijke vraag iemands familieverhoudingen opgesteld. Degene die de vraag inbrengt, wordt de vraagsteller genoemd. De vraagsteller wijst enkele representanten aan voor de verschillende familieleden in zijn vraagstuk. Representanten zijn willekeurige mensen (doorgaans geen bekenden van de vraagsteller) die meedoen aan een familieopstelling om een bepaalde positie in het familiesysteem te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: de vader, de moeder, dochter, neef, opa, oma, etc. Zij worden door de vraagsteller op een plek in de ruimte geplaatst die intuïtief past bij de echte familieverhoudingen. De familiedynamiek wordt zo visueel gemaakt voor de vraagsteller, en invoelbaar voor de representanten. Met de emotionele gewaarwordingen in de opstelling gaan de representanten vervolgens, onder begeleiding van de therapeut, aan de slag. De opstelling heeft als doel beweging te krijgen in de vastgelopen verhoudingen van het familiesysteem. De vraagsteller aanschouwt dit alles, en ondergaat vaak een transformerende emotionele ervaring.
Kan ik ook een individuele opstelling doen?

Ja, individuele opstellingen zijn zeker mogelijk, daar werken we mee in de sessies. 

Wat is een representant?

Een representant is iemand die zich aanbied om in de opstelling te staan voor een lid uit jouw familiesysteem. Ook kan diegene worden neergezet als een thema, bijvoorbeeld liefde, de dood, het leven, angst. Wanneer de begeleider het de representant vraagt, kan hij of zij aangeven wat hij ervaart vanuit de plek waar hij staat. Dit brengt meestal op dat moment helderheid voor de cliënt, soms wordt later pas duidelijk wat er speelde.

Testemonials

Afgelopen maanden heb ik diverse gesprekken met Iris mogen voeren. Door het vertrouwde en veilige gevoel heb ik snel stappen kunnen maken en ook durven nemen. In Iris vond ik iemand die samen met mij de weg schoonveegde zodat mijn pad weer zichtbaar werd.  

Als mensen mij vroegen hoe ik mij voelde gaf ik altijd aan dat ik net een zwemmend hondje was op de grote oceaan. Continu zoekende naar een stukje drijfhout om me aan vast te klampen, tot ook deze weer zonk.

Door onze gesprekken heb ik nu meer vastigheid gevonden. Ik weet waar ik naar toe ga en probeer niet alle ballen meer in de lucht te houden, maar kijk meer naar wat ik zelf nodig heb. Ik heb vastigheid/bevestiging gevonden in mijn zoektocht.

Vooral het leggen van de vinger op een zere plek, heeft mij erg geholpen. Door een opstelling kwam ik er achter dat ik iets bij mijn vader zocht, wat hij mij niet meer kan geven. Nu weet ik wat hij voelde en kan ik het afronden en heb ik het een plek kunnen geven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dit gun ik iedereen.”

Marja Vlaanderen, 54 jaar

“Iris heeft mij op een heel fijne manier begeleid bij een familieopstelling. Ze straalt rust uit, voelt goed mee en neemt de tijd, waardoor het heel vertrouwd voelt. Ik heb best moeite om ‘in mijn gevoel’ te komen. Door haar werkwijze heeft Iris me met deze opstelling echt verder kunnen helpen. Heel fijn!”

Esselien

“Door het traject bij Iris te volgen, heb ik ervaren dat ik het verdriet, dat ik heb doordat ik nooit echt kind heb kunnen zijn, kan dragen. Ik ben sterker dan ik dacht! De relatie met mijn moeder zal nooit  een echte ouder-kindrelatie zijn, maar ik kan nu veel beter mijn grenzen aangeven.”

Anne