,,Kinderen van ouders met Psychische Problemen noemen we in vaktermen een KOPP-kind”, begint Verhoeven haar verhaal. ,,De term KOV is de benaming voor Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek. Doordat ouders psychische problemen of een verslaving hebben, zijn zij veelal niet in staat om de zorg voor hun kinderen op zich te nemen.” Hierdoor gaan kinderen de taken van ouders overnemen en zich verantwoordelijk voelen voor het gezin en/of hun ouders. Met alle gevolgen van dien.

BROODTROMMELTJE ,,De problemen die ontstaan zijn heel divers. Zo kan het gebeuren dat een kind huishoudelijke taken op zich neemt omdat de ouder depressief is, of de ouder helpt met het nakomen van afspraken”, vertelt Verhoeven. ,,Of juist emotionele of mentale steun moet bieden, waardoor een kind niet meer kind kan zijn. Deze kinderen ontwikkelen een groot verantwoordelijkheidsgevoel dat niet bij hun leeftijd past. Ze hebben moeite om hun grenzen aan te geven en te doen wat goed voor hen is. Dat hebben ze nooit geleerd. Later in hun leven kunnen ze daar last van krijgen.”

Ook is het mogelijk dat er schuldgevoelens ontstaan bij kinderen, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun ouders niet kunnen helpen. ,,We groeien allemaal op met specifieke dynamieken binnen ons gezin. Met mijn cliënten onderzoek ik hun dynamieken en geven we wat er gebeurd is een plek”, aldus Verhoeven.

THERAPIE KOPP- of KOV-kinderen kunnen te maken krijgen met hun eigen psychische problemen of verslavingen. ,,Dat is een groep mensen die ik niet kan helpen”, weet ze. ,,Daar zijn andere instanties voor in Nederland. Maar mensen die in het dagelijks leven prima functioneren en toch tegen patronen aanlopen kunnen bij mij terecht. Deze mensen hebben in hun jeugd patronen aangeleerd waar ze niet los van kunnen komen.”

Iris Verhoeven is sinds 2018 als geregistreerd therapeut werkzaam om mensen met ouders met psychische problemen of een verslaving te helpen. ,,Ik heb een praktijkruimte op Landgoed De Horst waar ik mensen ontvang voor de therapie.” Ieders verhaal is verschillend, maar er zijn overkoepelende thema’s, zoals grote loyaliteit, parentificatie, gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid. ,,Ik help mensen inzicht te krijgen in hun situatie. Hoe zag de dynamiek in het gezin er precies uit en wat zijn daar de gevolgen van? Ook werk ik met familieopstellingen. Hierdoor worden oude patronen zichtbaar. Veel van mijn cliënten denken negatief over zichzelf, omdat hun ouders geen oog hadden voor wat zij nodig hadden, maar in beslag werden genomen door hun psychische problemen of verslaving. Daar werken we aan. Ik help hen meer voor zichzelf te kiezen.”

MISSIE Iris Verhoeven biedt in haar praktijk trajecten van tien sessies aan. ,,Hoeveel sessies iemand nodig heeft, wisselt per persoon. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen verder komen”, legt ze uit. ,,Het is mijn missie om volwassen KOPP-kinderen te helpen om meer los te komen van de patronen die zij opgedaan hebben in hun jeugd, waardoor ze vrijheid in hun leven ervaren en hun eigen keuzes kunnen maken.” Meer informatie: www.dehelendeweg.com.

door Danny van der Linden

Je kunt het artikel ook lezen op: https://www.nieuwsbladdekaap.nl/premium/lokaal/zorg/671879/aandacht-voor-kopp-kov-kinderen-ik-help-hen-meer-voor-zichzelf-/riNr2P71F2gALWcgkNtx9dcPuGkPvGvIhBB2NxDuyMoBidhBGnCmwHrtIQvMTwxrj_joklDb570ZhdB_8ZRnKmRA2FO4VuUu3v7HSNxxLYpIowBzQRL1OQUNjusm8ETi